Kaksi rakennushanketta – Ap.t. 2:1-13

 

Martti Haverisen saarna Helsingin Luther-kirkon avajaisjumalanpalveluksessa sunnuntaina 15.5.2016
Helluntaipäivä, 1. vuosikerta
Ap.t. 2: 1-13

Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.

Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään: ”Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia – ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.”

He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: ”Mitä tämä oikein on?” Mutta jotkut pilkkasivat: ”He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.”

 

Johdanto

Jumala rakastaa montaa asiaa, mutta katsotaan niistä nyt kahta sellaista, jotka liittyvät tänään Luther-kirkon avajaisiin. Ensinnäkin Jumala rakastaa rakentamista. Vai mitä muuta voi sanoa hänestä, jonka suunnittelupöydältä on lähtöisin koko universumi ihan pienintä hiukkasta myöten?

Tai mitä muuta voi päätellä siitä, että kun Jumala lähetti ainoan Poikansa Jeesuksen maailmaan, hän syntyi juuri rakennusmiehen perheeseen ja oli itsekin rakennusmies (Matt. 13:55, Mark. 6:3)?

Jumala rakastaa rakentamista.

Toiseksi Jumala rakastaa puhumista. Itse asiassa kun Jumala sanoo jotain, se tapahtuu. Luomiskertomuksessa sanotaan eri asioiden kohdalla, että “Jumala sanoi… ja niin tapahtui.” Jumalan sana siis luo todellisuutta. Hän rakentaa sanallaan. Hänen sanassaan on koko elämä. Ilman Jumalan sanaa ei ole elämää.

Katsotaan, miten rakentaminen ja puhuminen liittyvät yhteen kahdessa erilaisessa rakennusprojektissa. Elämä kiteytyy Raamatussa näihin kahteen rakennushankkeeseen.

 

Babylonin torni

Raamatun alkupuolella kerrotaan isosta rakennushankkeesta. Se oli siihenastisen maailmanhistorian suurin työmaa. Siellä työmaakyltissä luki “Babylonin torni”. Sen pystyi kaikki lukemaan, koska kerrotaan, että kaikki puhuivat silloin samaa kieltä. Babylonissa oli tavoitteena rakentaa sellainen pytinki, joka ylettyy taivaaseen asti.

Babylonin tornin rakentajien motiiveja ei Raamatussa kovin paljon avata, mutta yhtenä sitaattina heiltä sanotaan, että: ”Sillä tavoin saamme mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko maan.” (1. Moos. 11:4) Saamme mainetta, emmekä hajaannu.

Todennäköisesti Babylonin torniprojektin tavoite oli se klassinen halu, että ihminen halusi tulla itse Jumalan vertaiseksi ja syrjäyttää Jumala pois Kaikkivaltiaan paikalta. Babylonin työmaa kuitenkin tyhjeni ja hanskat putosivat maahan.

Miksi tuo projekti jäi kesken? Tuliko kaavamuutoksista valituskierre? Vai eikö suunnitelmat saaneet museovirastolta hyväksyntää?

Se hanke jäi kesken, koska Jumala puuttui asioiden kulkuun ja Raamatussa sanotaan, että: “Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan.” (1. Moos. 11.)

Sen rakentamiseen asti kaikki ihmiset puhuivat samaa kieltä. Jumala teki siis kieli-ihmeen ja sekoitti ihmisten kielen niin, ettei toisen puhetta voinut enää ymmärtää. On hankala tehdä raksalla sitä mitä pomo käskee, jos ei ymmärrä, mitä hän sanoo. Hommat loppuivat siihen.

Helluntain rakennusprojekti

Vuosituhansia Babylonin tornia myöhemmin, noin vuonna 30 jälkeen Jeesuksen syntymän, helluntaina alkoi Jerusalemissa toisenlainen rakennusprojekti. Jotkut hankkeet tuntuvat ikuisuusprojektilta, mutta tämä nyt ainakin on sellainen.

Siinä työmaakyltissä lukee “Kristuksen Kirkko” ja Kirkolla tarkoitetaan nyt koko Kristuksen seurakuntaa kaikkialla maailmassa. Sen pääarkkitehtina on Jumala itse. Pyhä Henki rakentaa sellaista näkymätöntä temppeliä, jossa jokainen kristitty on yksi kivi.

Tuossa tämän päivän Apostolien tekojen tekstikohdassa kun opetuslapset saivat helluntaina Pyhän Hengen, hän liitti heidät Kristuksen Kirkon jäseniksi. Pyhä Henki liittää sinut ja minut tuon saman Kristuksen Kirkon jäseniksi kasteessa.

Jeesus Kristus on tuon Kirkon kulmakivi eli sellainen kivi, joka pitää koko rakennuksen pystyssä. Ilman Kristusta ei nimittäin ole Kirkkoa. Ja koska ylösnoussut Kristus on ikuinen, Kristuksen Kirkon jäsenenä olet osa osa sellaista luomusta, joka ei koskaan tuhoudu.

Kaksi päinvastaista rakennushanketta

Nämä kaksi rakennushanketta, eli Babylonin torni ja Kristuksen Kirkko, ovat suunnaltaan täysin päinvastaiset. Toisessa ihminen rakentaa itselleen pääsyä taivaaseen ja Jumalan vertaiseksi, muttei onnistu siinä. Toisessa Jumala laskeutuu itse taivaasta alas ja rakentaa meille Kristuksen Kirkon, jonka jäseninä me pelastumme.

Kumpaan rakennukseen sinä luotat enemmän? Siihenkö, jolla rakennat omaa mainettasi ja riippumattomuutta Jumalasta, vai siihen, jonka Jumala rakentaa sinua varten?

Saako Jumala olla elämässäsi se suuri arkkitehti, jonka suunnitelma vie sinut taivaaseen? Jos elämäsi on Kristuksen varassa, silloin olet mukana rakentamassa jotain sellaista, joka pysyy myös tämän elämän jälkeen. Jumala tahtoo meistä jokaisen siihen projektiin mukaan.

 

Tehtävämme tässä kaupungissa

Luther-kirkko avataan uudestaan lähes parinkymmenen ravintolavuoden jälkeen helsinkiläisten käyttöön. Minkälaista kirkkoa olemme rakentamassa? Luther-kirkon visiona on olla avoin, kodikas ja rukoileva. Me olemme tässä kaupungissa kutsumassa jokaista mukaan.

Mitä tarvitaan tänä päivänä siihen, että evankeliumi menisi Helsingissä eteenpäin? Tarvitsemme ainakin kolmea samanlaista Pyhän Hengen ihmettä, mitä Apostolien tekojen kohdan mukaan Jerusalemissa tapahtui helluntaina.

Ihme 1 – Täyttyivät

Ensinnäkin sanotaanko Jeesuksen opetuslapsista, että he kaivoivat rohkeutensa rippeet ja lähtivät kadulle julistamaan Jumalan suurista teoista? Ei.

Tässä tekstissä sanotaan, että “he tulivat täyteen Pyhää Henkeä”. He saivat, jotain sellaista, mitä heillä ei ollut. Heillä ei ollut voimaa ja rohkeutta. Ja koska pelko lamaannuttaa, ilman rohkeutta ei ole liikettä.

Mutta kyse ei siis ole siitä, miten rohkea sinä olet, vaan siitä, miten voimakas Jumala on. Pyhä Henki varustaa sinut ja minut Jumalan valtakunnan työhön viemään evankeliumia eteenpäin.

Jos sinut on kastettu, olet kasteessa saanut Pyhän Hengen omaksesi. Muuta voimaa et tarvitse. Luotetaan yhdessä hänen voimaansa!

Eli siis täyttääksemme tehtävämme tässä kaupungissa tarvitsemme ensinnäkin sitä ihmettä, että Pyhä Henki antaa meille rohkeuden kohdata erilaisia ja eri puolilta tulleita ihmisiä.

Ihme 2 – Ymmärrettävä kieli

Toiseksi, Jerusalemissa tapahtui helluntaina aivan päinvastainen kieli-ihme kuin Babylonin tornin työmaalla. Babylonissa ihmiset eivät enää ymmärtäneet toisiaan, mutta Jerusalemissa alkoivat ymmärtää. Babylonissa ihmiset hakivat mainetta itselleen, mutta helluntain kieli-ihme auttoi opetuslapsia kertomaan Jumalan suurista teoista.

Voisiko Pyhä Henki tehdä tänä päivänä sen ihmeen, että se miten me kerromme Jumalan suurista teoista, voisi olla ymmärrettävää puhetta? Voiko Pyhä Henki auttaa puhumaan niin, ettei vieras kieli estä ymmärtämistä, jotta kieli ei enää erottaisi, niin kuin Babylonin tornin seurauksena, vaan yhdistäisi niin kuin helluntaina Jerusalemissa.

Täyttääksemme tehtävämme tässä kaupungissa me tarvitsemme sitä Jumalan ihmettä, että meidän puheemme olisi ymmärrettävää.

Ihme 3 – Jumalan suuret teot: Kuolleet sydämet eloon

Kolmas Pyhän Hengen ihme, mitä tarvitaan rohkeusihmeen ja kieli-ihmeen lisäksi, on kuulemisen ihme. Apostolien teoissa sanotaan, että “Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään.” (Ap.t. 2:6) Ja lisäksi: “me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja” (Ap.t. 2:11)

Pyhän Hengen ihme oli se, että hän veti ihmisiä kuulemaan puhetta Jumalan suurista teoista. Ilman tätä Pyhän Hengen ihmettä kukaan meistä ei olisi kiinnostunut kuulemaan Jumalasta. Siksi me rukoilemme jatkuvasti, että Pyhä Henki vetäisi kaikkia puoleensa jo ihan tässä lähikortteleissa. Sinuakin.

Jumalan suuret teot

Mitä ovat ne Jumalan suuret teot, joista opetuslapset alkoivat kertoa? Kristus teki jotain sellaista, mihin Jumalasta luopunut ihmiskunta ei pystynyt. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän sovitti jokaisen ihmisen synnit.

Kaikkein suurinta, mitä Jumalalla on antaa siis myös Helsingin asukkaille, on se, että hän antaa kaikki synnit anteeksi. Tämän päivän Hesekielin kirjan kohdassa sanotaan: ”Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen.” (Hes. 36:26)

Evankeliumin olemukseen kuuluu se, että se kuuluu kaikille. Se mitä evankeliumi tarjoaa, ei nimittäin lopu kesken. Evankeliumi kuuluu siis myös sinulle, ja saat uskoa sen Jumalan lahjana omalle kohdallesi tässä ja nyt.

Helluntain ihme oli ainutkertainen, mutta Pyhä Henki ei lopettanut toimintaansa helluntaina. Pyhä Henki toimii yhä tänäänkin jokaisessa kristityssä Jumalan sanan ja sakramenttien kautta. Jumalan sana on olemukseltaan sellaista, että se yhdistää, se luo yhteyden.

Rakennustyön uusi vaihe

Vaikka tämän Helsingin Luther-kirkon remontti on nyt valmis ja lopputulos on todella kaunis, me itse asiassa olemme jatkuvasti työmaan keskellä. Meidän ympärillämme on koko ajan rakennustelineet. Kristuksen näkymätön Kirkko on nimittäin valmis vasta, kun viimeinenkin kivi on paikallaan.

Se tarkoittaa, että meidät kaikki on kutsuttu rakentamaan sitä ja Jumala itse toimii vastaavana mestarina. Sinut ja minut on kutsuttu Jumalan työmaalle rakentamaan jotain sellaista, joka kestää ikuisesti.

Taivaalliset avajaiset

Kaikki hyvät juhlat, tämäkin avajaisjuhla, ovat vasta esimakua siitä juhlasta, joka meitä odottaa. Kerran tulee vielä sellaiset mega-luokan avajaiset, että niitä ei kenenkään kannata missata. Ne ovat sillä tavalla erilaiset, että sinne kaikki mahtuvat heittämällä sisään.

Tämän kirkon 1800-luvulla rakentaneet ovat jo perillä taivaassa. Nyt on meidän sukupolvemme vuoro olla rakentamassa Kristuksen Kirkkoa niin, että kerran taivaassa olisi mahdollisimman paljon jengiä. Kääritään siis hihat ja ryhdytään hommiin Pyhän Hengen antamalla rohkeudella ja puhekyvyllä!

Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala, että lähetit poikasi Jeesuksen tähän maailmaan ja annoit hänen kuolla ristillä, jotta me saamme kaikki syntimme anteeksi. Herra, kiitos, että vedät meistä jokaista yhteyteesi. Kiitos, että liität meidät kasteessa itseesi ja että me saamme Pyhältä Hengeltä voiman, viisauden ja rohkeuden kertoa Sinun suurista teoistasi tässä kaupungissa. Aamen.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s