Ikuisesti yhteistä laatuaikaa – Joh. 1:1-14

Martti Haverisen saarna Helsingin Luther-kirkon messussa 25.12.2016
Joulupäivä, kaikki vuosikerrat
Joh. 1: 1-14

Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.
Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.
Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.
Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,
oli tulossa maailmaan.
Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut
syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä.
Hän tuli omaan maailmaansa,
mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen.
He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta,
eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Johdanto

Mikä on sinun mielestäsi joulussa tärkeintä?

Silloin kun olin lapsi, minun oli vaikea malttaa odottaa lahjojen avaamista. Oli joulukuusen koristelua, joulurauhan julistamista, joulupuuroa, joulusaunaa, jouluhartautta, joululauluja, jouluateriaa ja joulu sitä ja tätä, mutta kuusen alla olevia joululahjoja piti jaksaa odottaa iltaan asti. Se jännitys oli koko ajan hermostuttavaa.

Mutta yksi tärkeimmistä asioista, jota sekä lapset että aikuiset yleensä toivovat joululta, on että saisi viettää aikaa yhdessä läheisten ihmisten kanssa. Arjen keskellä kun ehtii olla liian vähän toisten kanssa. Aina on kiire päiväkotiin, kouluun, töihin tai harrastuksiin, tai sitten on nenä kiinni jossain ruudussa.

Onko sinulle tärkeää, että sinun vanhempasi osallistuvat myös sinun leikkeihin, niin että te leikitte yhdessä ja kehittelette yhdessä kivoja asioita? Onko sinulla ollut joskus niin hyvät leikit, että kun olet esimerkiksi rakentanut lego-kaupunkia tai leikkinyt kotia, niin niitä ei olisi malttanut keskeyttää päivän päätteeksi tai edes ruuan ajaksi?

Leikkikaverista tulee yleensä itselle läheinen ihminen.

Tämän päivän evankeliumiteksti kurkistaa maailman tunnetuimman julkkiksen kotielämään vähän niin kuin tosi-tv:ssä. Sitä kautta selviää, että kolme erityistä persoonaa ovat rakastaneet toisiaan, yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä niin käsittämättömän paljon, että siksi jopa koko maailma on olemassa.

Isä, Poika ja Pyhä Henki, eli yhden Jumalan kolme persoonaa, innostuivat nimittäin yhdessä tekemisestä niin paljon, että tekivät samaan syssyyn koko maailmankaikkeuden ja ihan vaan siksi, että he saisivat jakaa keskinäistä rakkauttaan ja iloaan myös muille.

Maailmankaikkeuden luominen on kyllä aika iso urakka, jos miettii ihan vaikka sitä, että miten monta painavaa ämpärillistä vaatii jo yhden hiekkalinnan rakentaminen – ja aika nopeasti sitä haluaa jo lähteä jätskille. Ja tämä universumi on kuitenkin aika hillittömän iso.

Ja jos rakentaa esimerkiksi omakotitalon, niin siinä voi välillä mennä sukset ristiin muiden kanssa. Mutta Jumalan kolmella persoonaa oli vain kivaa keskenään, eikä heillä tullut missään vaiheessa riitaa toistensa kanssa. He ovat saumattomasti yhtä, samaa olemusta keskenään, vaikka ovatkin kolme persoonaa.

Katsotaan tässä saarnassa tarkemmin kolmea asiaa:
1) Yhteys luomisessa.
2) Yhteys Kristuksessa.
3) Yhteys rakkaudessa ja ilossa.

1) Yhteys luomisessa

Katsotaan siis ensimmäiseksi yhteyttä luomisessa, siis lähinnä sitä, että Jeesus on ollut olemassa jo ennen maailman luomista.

Koko Raamatun ensimmäinen kirja on Ensimmäinen Mooseksen kirja ja se alkaa kauniisti sanalla “alussa”: “Alussa Jumala loi taivaan ja maan.” (1. Moos. 1:1) Ensimmäinen Mooseksen kirja, niin kuin Vanha testamentti muutenkin, on kirjoitettu heprean kielellä, pientä pätkää lukuunottamatta, joten tuo sana “alussa” on hepreaksi “bereeshiit”.

Tämän päivän teksti on aivan Johanneksen evankeliumin alusta, ja sen ensimmäinen sana on myös “alussa”: “Alussa oli Sana.” Mutta tämä alku, josta Johannes puhuu, menee jopa taivaan ja maan luomista kauemmas. Tämä alku kertoo nimittäin siitä, että mitä oli ennen kuin mitään luotua oli olemassa. Uusi testamentti on kirjoitettu kreikan kielellä, joten tässä “alussa” on kreikaksi “en arkhee”.

Heprean “bereeshiit” voidaan voidaan kääntää “alussa” lisäksi myös (alku)päässä, ensimmäisessä, esikoisessa, esikoisen kautta. Päällä voidaan viitata ensinnäkin 1) viisauteen, järkeen.

Sananlaskujen kirjan luvussa kahdeksan kerrotaan Jumalan Viisaudesta, erillisestä persoonasta, joka oli geimeissä mukana, kun maailma luotiin.

“27 Olin läsnä, kun hän [Herra] pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle, 28 kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, 29 kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti maan perustukset. 30 Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään.” (Sananl. 8:27-30)

Pää viittaa toiseksi myös 2) alkupäähän, ensimmäiseen ja esikoisuuteen. Uuden testamentin mukaan Jeesus on Jumalan Esikoinen (Hepr. 1:6) ja samalla myös Taivaallisen Isän ainoa Poika (Joh. 3:16), Marian esikoinen (Luuk. 2:7), ja hän on myös ensimmäisenä eli esikoisena noussut kuolleista kuolleiden joukosta (1. Kor. 15:20).

Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa yhdistyvät nämä molemmat eli pää ja esikoisuus: “Hän [Kristus] on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen.” (Kol. 1:18)

Jo Raamatun ensimmäinen sana, “alussa”, esikoisessa, kertoo siis Kristuksesta. Jumala loi maailman Kristuksen kautta, eli niin kuin Johannes kirjoittaa: “Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.” (Joh. 1:3) Kristus oli Jumalan Viisaus jo maailmaa rakennettaessa.

2) Yhteys Kristuksessa

Katsotaan sitten toiseksi sitä, että sinun ja minun elämällä ja olemassaololla on tarkoitus, yhteydessä Kristukseen.

Johannes kirjoittaa kauniisti mutta erikoisin sanakääntein Jeesuksesta. Mitä se tarkoittaa, että “Sana oli Jumala”?

Koska Uusi testamentti on siis alun perin kirjoitettu kreikaksi, tuo “Sana” on kreikaksi “Logos”. Sanan lisäksi Logos tarkoittaa myös muun muassa järkeä. Esimerkiksi sana “looginen”, järjellinen, on johdettu tuosta sanasta.

Antiikin Kreikan filosofiassa logos oli pakattu täyteen isoja merkityksiä, koska sen avulla puhuttiin elämän tarkoituksesta. Logos-sanan avulla etsittiin kaiken olemassaolevan perimmäistä alkusyytä, joka auttaa järjellisesti selittämään tässä maailmassa vallitsevan järjestyksen ja eri asioiden välisen yhteyden.

Onko tällä elämällä siis logos, jokin järjellinen syy sille, että me olemme olemassa, jokin hyvä tarkoitus? Vai onko kaikki syntynyt vain sattumalta, ja onko meidän ajatuksemme ja tietoisuutemme vain aivojen kemiallisia reaktioita?

Jokainen meistä joutuu jossain vaiheessa kohtaamaan kuolemaa ja silloin paljastuu oman elämän rajallisuus ja tyhjyys. Silloin tulee kysyttyä Jumalalta, että kuka sinä olet. Oletko sinä todella olemassa? Oletko sinä todella se, joka sinä väität olevasi?

Freddie Mercuryn elämän viimeiseksi Queen-albumiksi jäi Innuendo ja sen nimiraidalla hän pyytää merkkiä Jumalalta vapaasti suomennettuna näin:
“Jos on olemassa Jumala tai jokin oikeudenmukaisuus taivaan alla.
Jos on olemassa jokin merkitys, jokin syy elää ja kuolla.
Jos on olemassa jokin vastaus meidän kysymyksiimme.
Näytä itsesi, hävitä pelkomme, poista naamiosi.”

Jumala vastaa näihin kysymyksiin, mutta ei sillä tavalla kuin me odottaisimme. Jumala vastaa tulemalla lähelle, helposti lähestyttäväksi. Jos maltat pysähtyä seimen äärelle ja katsoa joulun lasta tarkkaan, niin hän vastaa juuri näihin olemassa oloomme liittyviin kysymyksiin.

Tällä maailmankaikkeudella todellakin on merkitys, Logos. Et ole olemassa sattumalta, vaan sinä olet ollut ikuisen Jumalan suunnitelmissa jo ennen kuin maailma on ollut edes luotukaan. Ja sinut on luotu ikuisuutta varten elämään täyttä elämää Luojasi yhteydessä.

Elämän päämäärä ja tarkoitus ei siis ole vain jokin filosofinen ajatusrakenne tai tieto Jumalasta, vaan elävä persoona, ikuinen henkilökohtainen suhde elävän Jumalan kanssa.

Sen takia Jumala itse syntyi ihmiseksi, meidän kaltaiseksemme. Kuolematon syntyi kuolevaiseksi, Kaikkivaltias heiveröiseksi vauvaksi. Hän ei siis syntynyt etanaksi, ahveneksi tai city-kaniksi, vaan ihmiseksi. Tässä maailmankaikkeudessa ihmisellä on erityinen osa ja siis myös sinulla on erityinen sija Kaikkivaltiaan Jumalan sydämessä.

Vanhassa testamentissa on jännä kohta, jossa puhutaan esikoisesta. Jo satoja vuosia ennen Jeesuksen ristinkuolemaa kirjoitetussa profeetta Sakarjan kirjassa puhutaan ainoan pojan, esikoisen lävistämisestä: “Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan.” (Sak. 12:10)

Jeesus, Jumalan ainoa Poika, Jumalan Esikoinen, lävistettiin kerran ristille, ja siinä hän sovitti myös kaikki sinun syntisi, jotta sinä saisit elää. “Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16)

Sinulla ei siis ole mitään pelättävää, koska syntinen ihminen saa lähestyä Jumalaa Jeesuksen kautta. Johannes kirjoittaa, että “kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.” (Joh. 1:12)

Anna Jeesuksen olla tässä ja nyt myös sinun elämäsi Logos, jonka varassa on koko ikuisuutesi.

3) Yhteys rakkaudessa ja ilossa

Katsotaan viimeiseksi vielä yhteyttä rakkaudessa ja ilossa.

Jokaisen meistä sielussa värähtelee jokin selittämätön, ikuinen kaiku, kun saa kokea rakkautta ja iloa. Silloin kun kokee rakkautta ja iloa, koko maailma tuntuu kauniilta, avoimelta ja yhteiseltä. Siksi jokainen meistä jollain tasolla ymmärtää sen, että elämän ytimessä on rakkaus, eikä esimerkiksi viha tai omistaminen.

Kolmiyhteinen Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden ihan vain sen takia, että hän saisi syli avoimena jakaa rajattomasti rakkautta ja iloa myös sinulle. Elefanttimarssissakin lauletaan, että “koska matka oli hauska niin, pyysivät he mukaan yhden toverin”. Paljonko meitä ihmisiä tällä hetkellä onkaan? – 7 miljardia.

Todellinen, Jumalasta lähtevä ilo, ei koskaan lopu eikä muutu mauttomaksi, ja se on aina tarkoitettu yhdessä jaettavaksi. Ilo ei ole vain sen kertomista, että mitä hyvää on itselle tai jollekin toiselle tapahtunut, vaan myös omastaan luopumista toisen hyväksi. Omastaan jakaminen synnyttää iloa. Todellista iloa voi jakaa, kun on itse ensin saanut Jumalalta iloa, ja ymmärtänyt, että Jumala on myös kaiken muun hyvyyden loputon lähde.

Jumalan lapsena saat huomata, että Jumala tykkää tehdä yhdessä sinun kanssasi kaikenlaista. Hänellä on varattuna sinulle erityinen tehtävä tässä elämässä. Se tehtävä liittyy siihen, että miten sinä voisit auttaa apua tarvitsevia ihmisiä ja myös kertoa ihmisille siitä, että Jumala rakastaa myös heitä. Sinun suuri ilosi on löytää tuo tehtävä omassa perheessä, työyhteisössäsi, koulussasi, kaveriporukassasi, seurakunnassasi.

Rakkautta ja iloa voi jakaa toisille vain sanoilla, eleillä ja teoilla tai jättämättä tekemättä pahaa. Kukaan muu ei voi tietää, että rakastat ja että iloitset jostain, jos et sitä mitenkään osoita.

Miten Jumala kommunikoi maailman kanssa?

Koko maailmankaikkeus on luotu Jumalan Sanalla. Luomiskertomuksessa kerrotaan, että se mitä Jumala sanoi, se tapahtui. Jumala kommunikoi Sanansa kautta ja Jumalan Sana on Jeesus.

Jeesus on luonut yhteyden Jumalan ja luomakunnan välille ja on siis yhdistänyt meidät tämän maailmankaikkeuden Luojaan. Jeesus, tuo pieni vastasyntynyt vauva, joka makaa syrjäisessä kylässä eläinten ruokkimiskaukalossa, nuoresta äidistään riippuvaisena.

Rukoillaan. Kiitos, että saamme tulla seimesi luo tässä ja nyt. Ei meidän elämämme ole mennyt niin kuin pitäisi eikä meillä ole mitään hyvää annettavaa sinulle, mutta lupauksesi mukaisesti saamme uskoa ja luotttaa, että sinä olet meistä jokaisen Vapahtaja, Kuningas, Pelastaja, ja sinä olet avannut meille tien Isän luokse. Uskomme koko elämämme sinun käsiisi. Jeesuksen nimessä aamen.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s