Nyt on aika – Hoos. 10:12-13

Martti Haverisen saarna Helsingin Luther-kirkon messussa 12.2.2023
2. sunnuntai ennen paastonaikaa (Sexagesima), 2. vuosikerta
Hoos. 10: 12–13

Kylväkää oikeudenmukaisuutta,
korjatkaa uskollisuutta!
Raivatkaa itsellenne uudispelto!
Nyt on aika etsiä minua, Herraa,
minä tulen varmasti
ja annan teille siunauksen sateen.
Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa,
korjanneet vääryyden satoa,
syöneet valheen hedelmää.
Te olette luottaneet omiin neuvoihinne
ja suureen sotajoukkoonne.

Johdanto

Ensimmäisenä koronakeväänä (2020), kohta kolme vuotta sitten, Suomessa oli niin tiukat rajoitukset, että poliisi valvoi Uudenmaan rajaa, koska sitä ei saanut ylittää kuin poikkeustapauksessa. Kun maakunnan raja avattiin, pääministeri Sanna Marin kuitenkin julisti: “Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille.” (15.4.2020)

Kesää kohti tultaessa tilanne helpottui, ja juhannusviikolla Marin twiittasi: “Nyt on oikea aika lähteä mökille!” (18.6.2020)

“Nyt on oikea aika” on niin mainio fraasi, että se alkoi elää omaa elämäänsä. Niin kuin Suomi nyysi aikoinaan Ruotsilta Den glider in -biisin lätkän maailmanmestaruusjuhliin, Kokoomus on ottanut “nyt on oikea aika”-teeman vaaliohjelmakseen kohta käytävissä eduskuntavaaleissa.

Tämän päivän teksti on profeetta Hoosean kirjasta 700-luvulta eKr. Siinä Jumala kampanjoi Israelin pohjoisvaltakunnassa saadakseen aikaan muutoksen: “Nyt on aika etsiä minua, Herraa.” (Hoos. 10:12)

Nyt on oikea aika etsiä Herraa myös täällä meillä Suomessa. Jumala rakentaa valtakuntaansa pidemmällä aikajänteellä kuin nelivuotisen vaalikauden kerrallaan.

Katsotaan tänään kahta asiaa:
1) Mitä on oikeudenmukaisuus?
2) Mikä on oikeudenmukaisuuden hinta?

1) Mitä on oikeudenmukaisuus?

Joskus kauan sitten pidetyistä ylioppilaskuntavaaleista mieleeni jäi erään ehdokkaan suoraviivainen vaalilause “Kaikki mulle heti nyt”. En tiedä, saavuttiko hän tavoitteensa.

Mitä sinä haet tältä elämältä? Mitä sinä haluat saavuttaa? Mahtuuko Jumala tai muut ihmiset niihin kuvioihin?

Tämän päivän tekstissä Jumala vertasi Israelin pohjoisvaltakunnan meininkiä pieleen menneisiin peltotöihin: “[T]e olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa, korjanneet vääryyden satoa, syöneet valheen hedelmää.” (Hoos. 10:13)

Jumala siis arvioi sitä yhteiskuntaa niin, että siellä rehotti jumalattomuus, vääryys ja valhe. Tekstissä ei avata, miten se ilmeni käytännössä.

Mutta jo pellon valinta oli mennyt metsään. Jumalattomuuden pellon kyntämisen sijaan Jumala oli käskenyt heitä raivaamaan uudispellon, kylvämään oikeudenmukaisuutta, korjaamaan uskollisuutta. (Hoos. 10:12)

Oikeudenmukaisuus liittyy ensinnäkin siihen, millä periaatteilla erilaisia resursseja jaetaan eri yksilöille tai ryhmille. Ovatko jakoperiaatteet oikeudenmukaiset?

Toiseksi oikeudenmukaisuuden toteutuminen edellyttää, että jos joku on tehnyt väärin jotain osapuolta kohtaan, niin siitä pitää tulla seuraamuksia. Jos sinulle on tehty hirvittävää väkivaltaa, tekijän pitäisi saada siitä tuomio.

Oikeudenmukaisuuteen liittyy myös ajatus ihmisten yhtäläisistä oikeuksista. Meidän yhteiskunnassamme niistä käydään nykyään rajanvetoa toistuvasti erityisesti seksuaali- ja sukupuolikysymysten yhteydessä. Esimerkiksi juuri äsken tätä keskustelua käytiin niin sanotun translain yhteydessä. Eduskunta hyväksyi viime viikolla (1.2.2023) hallituksen esityksen (HE 189/2022), joten juridista sukupuolta eli väestörekisterissä olevaa sukupuolimerkintää on nyt helpompi muuttaa.

Jos koet sukupuolidysforiaa, ahdistusta kehosi ja sukupuoli-identiteettisi välisestä ristiriidasta, se on varmasti vaikea asia.

Tai ehkä vierastat omaa kehoasi muusta syystä kuin sukupuoli-identiteetin takia, tai suret ulkonäköäsi tai ulkomuotoasi, ja haluaisit olla jotain muuta. Saatamme jo syntymästämme saakka joutua elämään jonkin vamman kanssa, esimerkiksi ilman raajaa tai kuurona tai sydänvikaisena.

Sukupuoli ei ole vamma. Meidän Luojamme opettaa sanassaan, että ei ole olemassa väärää sukupuolta. Molemmat sukupuolet, nainen ja mies, ovat oikeita ja hyviä sukupuolia. (1. Moos. 1:27,31)

Jeesus paransi sairaita, antoi sokeille näön, herätti jopa kuolleita, mutta kenenkään sukupuolta hän ei muuttanut. Keho jonka olet saanut, on sinun Luojasi silmissä ihmeellinen, sillä se keho kuuluu sinulle, jota hän rakastaa.

Ensimmäisen korinttilaiskirjeen mukaan meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli, sillä Jumala antaa Henkensä asumaan meissä. (1. Kor. 6:19) Siksi meidän tulee tuottaa ruumiillamme kunniaa Jumalalle. (1. Kor. 6:20) Riippumatta siitä, miten sinä näet ruumiillisuutesi, sinä olet Jumalalle niin rakas, että hän iloitsee siitä, että saa asua sinussa.

Jos sukupuolikysymys ahdistaa sinua, tuo se Jumalan eteen. Hän haluaa auttaa sinua, mutta jollain sellaisella tavalla, joka on hänen hyvän tahtonsa mukaista.

Mutta kysymys oikeudenmukaisuudesta ei siis rajaudu vain ihmisen oikeuksiin. Israelin pohjoisvaltakunnassa yli 2700 vuotta sitten ihmiset eivät eläneet siveästi, mutta seksuaali- ja sukupuolikysymykset eivät liene olleen siellä oikeudenmukaisuustaistelun etulinjassa.

On todennäköisempää, että siellä yhteiskunnan eri tasoille oli pesiytynyt “kaikki mulle heti nyt”-ajattelu, ja eri ihmiset käyttivät asemaansa oman edun ajamiseen. Ehkä oli lahjottuja tuomareita, jotka päästivät väärintekijät vapaiksi ilman rangaistusta tai rankaisivat syytöntä.

Jumala sanoi Hoosean julistuksen kautta, että oikeudenmukaisuuden kylvämisen jälkeen pääsee korjaamaan uskollisuutta. Miten niin oikeudenmukaisuuden satona on uskollisuus?

Voi olla vaikea nähdä, miten oikeudenmukaisuudesta seuraa uskollisuutta. Mutta niin päin se on kyllä helpompi nähdä, että epäoikeudenmukaisissa maissa, joissa hallinto alistaa kansalaisia, oikeuslaitokseen ei voi luottaa ja korruptiota on joka tasolla, niissä maissa voi olla vaikeaa motivoitua olemaan lojaali muita kuin itseä kohtaan. Moni saattaa ajatella, että: “Jos kaikki muut vetävät välistä, miksi minun pitäisi olla se, joka rahoittaa muiden puuhat?”

Kun suurta monimutkaista systeemiä – yhteiskuntaa – rakennetaan, kysymys kuuluu, kuka sen kustantaa. Osallistuvatko siihen urakkaan kaikki yhteisvastuullisesti, vai rahoittavatko sen lähinnä ne heikot, joilta voi viedä vaikka kaiken?

Moni yhteiskunta on ihmiskunnan historiassa rakennettu orjien ja köyhien ihmisten selkänahasta. Pakkotyön toisessa ääripäässä voi olla kiusaus vapaamatkustajuuteen, niin että muut tekisivät hommat ja itse saisi hyödyn.

2) Mikä on oikeudenmukaisuuden hinta?

Yhteiskuntaa ei rakenneta ilman, että ainakin jotkut kustantavat sen työllään ja panoksellaan.

Tässä epätäydellisessä maailmassa myös oikeudenmukaisuudella näyttää olevan hinta. Yksi konkreettinen esimerkki siitä on, kun 1830-luvulla Yhdistyneessä kuningaskunnassa säädettiin laki, joka kielsi orjuuden siirtomaissa. Silloin brittihallinto maksoi orjien omistajille hyvitystä miljoonia puntia. (The Slave Compensation Act 1837) Siihen maksuun päättyi orjuus.

Yli kolme tuhatta vuotta sitten puolestaan Egyptin esikoiset joutuivat maksamaan orjien vapautumisen hengellään, viimeisenä vitsauksena, koska faarao ei suostunut luopumaan israelilaisista, joita hän piti omaisuutenaan. (2. Moos. 11)

Kun tässä vuoden -92 raamatunkäännöksessämme Jumala sanoo Hoosean kautta, että “kylväkää oikeudenmukaisuutta” (Hoos. 10:12), niin se heprean sana tarkoittaa myös vanhurskautta. Oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus kulkevat siis käsi kädessä, ne eivät ole toisistaan erillään.

Siinä samassa jakeessa Herra lupaa siunauksen sateen. Myös tuo siunaus on heprean kielessä oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus. Eli hän lupaa vanhurskauden sateen. Jos sinut on kastettu, siinä sinä olet saanut Kristuksen vanhurskauden omaksesi.

Pyhä Jumala on lahjomaton ja ankara tuomari, koska hän ei katso edes pientä vääryyttä läpi sormien. Oikeudenmukaisuus vaatii vääryyden hyvittämistä, rikoksen rankaisemista, tilien tasaamista.

Mutta koska sinulla ja minulla itsellämme ei ole mitään sellaista, jolla voisi maksaa oman syntivelan, hän antoi oikeudenmukaisuutensa toteutua ristillä.

Ne ihmiset, jotka tuomitsivat Jeesuksen kuolemaan valheellisin perustein, tekivät väärin. Mutta ristillä Jeesus kärsi sen Jumalan antaman tuomion, joka olisi kuulunut meille, hengellisesti kuolleille, eron Jumalasta.

Koska Kristus ei itse ollut tehnyt mitään väärää, hänen antamansa uhri kelpasi Jumalalle sovittamaan meidän kaikkien rikkomukset, koko ihmiskunnan vääryyden. Sen täydellisempää maksua ei ole.

Niinpä Jeesuksen kärsimisessä ja kuolemassa ristesivät erikoisesti Jumalan täydellinen oikeudenmukaisuus, että vääryydet täytyy sovittaa, ja täydellinen armo, että väärintekijät armahdetaan.

Jeesus, esikoinen, itse suostui orjan asemaan ja kuolemaan, maksaakseen verellään orjuutemme loppumisen hinnan. Vanhurskaan ja oikeudenmukaisen Jumalan valtakunta on synnin, kuoleman ja Paholaisen vallan alta vapautettujen orjien valtakunta. Jumalan valtakunnan perusta ei ole revitty meidän selkänahastamme, vaan Jeesus maksoi sen omalla rikkirevityllä ruumiillaan.

Koronaepidemian takia Uudenmaan rajaa ei saanut ylittää. Pyhän Jumalan valtakuntaan meillä synnin saastuttamilla ei ollut mitään asiaa, mutta Kristus avasi myös sinulle sen rajan.

Jos joidenkin mielestä “nyt on oikea aika lähteä mökille”, niin sitä suuremmalla syyllä nyt on oikea aika ottaa uskossa vastaan hänen valtakuntaansa, joka on Kristuksessa tullut meidän luoksemme. “Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä.” (2. Kor. 6:2)

Kristuksen tähden sinäkin saat uskoa kaikki syntisi anteeksi, ja kohta ehtoollisella saamme jälleen maistaa Jeesuksen vanhurskasta uskollisuutta meitä kohtaan.

Kun lähdet täältä kirkosta, lähde kylvämään oikeudenmukaisuutta, vaikka se maksaakin sinulle niin, että luovut omastasi toisten hyväksi. Älä vaadi itsellesi kaikkea heti nyt, tai edes viipeellä, vaan rakenna tätä maailmaa Jumalan tahtomalla tavalla, antamalla ja jakamalla.

Resurssien jako hiertää helposti meitä ihmisiä, ja siksi antaminen kysyy luottamusta siihen, että meidän taivaallinen Isämme on koko maailmankaikkeuden Luoja. Häneltä eivät resurssit lopu.

Ota huomioon erityisesti ne, joita jostain syystä hyljeksitään. Pastori, gospel-muusikko Jari Kekäleen sanoin:
Älä kosketa vain kaunista
Älä kosketa vain onnistuvaa
Vaan kosketa mitä eivät koske muut
Kosketa sinä rumaa
(Jari Kekäle: Kosketa sinä rumaa)

Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos että olet oikeudenmukainen ja armollinen. Kiitos, että Kristuksen veren tähden kaikki syntimme on annettu anteeksi. Kun kohtaamme vääryyttä ja pahuutta, anna meille voimaa, rohkeutta ja viisautta puolustaa sitä, mikä on hyvää ja oikein. Jeesuksen nimessä aamen.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s